SD Workz SD Workz
No title  
 

 
BERGAMA TARİHÇE

Anadolu tarih boyunca Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok uyggarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bergama, İzmir'in kuzeyinde, adı efsanelerden gelen ve bir çok uygarlıklara sahne olmuş bir ilçesidir. Büyük İskender'den sonra Grek ve Anadolu kültür kaynaşmasının doğal sonucu olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında parlayan Helenizm uygarlıkları arasında Bergama, en başta gelenidir. Bergama'nın ilk adı Pergamon'dur.

Arkeolojik araştırmalara göre Anadolu dillerinde bulunan asıl kök Perg ve Berg'dir. Amo takısı almaktadır. Buna göre Berg eski bir Anadolu kent sözü kökenidir. Kentin prensi Pergamos adına kurulduğu sanılmaktadır. İlçemizin kuruluşu arkeolojik araştırmalara göre M.Ö.2000 yıllarına kadar gitmektedir. Kent çeşitli kavimlerin etkisi ve egemenliğinde kaldıktan sonra M.Ö.283 yılında kendi krallığını kurmuş, Trakya'dan Kızılırmak'a kadar uzanan bir alanda 150 yıl kadar hüküm sürmüştür.

Bu dönemde kent, tarihi ve kültürel bakımdan altın çağını yaşamıştır. Kent tarihi, konum ve idarecilerin başarısı nedeniyle o dönemde bölgenin ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Güvenirliği bütün dünyaya ün salmıştır. Büyük İskender'in hazinesi Lycimashos tarafından Bergama kalesinde saklanmıştır. Bu yüzden Bergama deyince para, servet ve altın akla gelir olmuştur.

Bergama'da ilk ticari değişim aracı olan para basımı M.Ö.5'inci y.y.da yapılmıştır. Bu bakımdan kent sürekli çeşitli krallıkların ve kavimlerin sahip olmak istedikleri bir yer olmuştur. Bergama krallığının bilinen kralları ve hüküm sürdükleri yıllar şöyledir: Philetairos ( M.Ö 283 - 263 ), Eumenes ( M.Ö.263-241 ), I. Attalos ( M.Ö. 241 - 197 ), II. Eumenes ( M.Ö.197-159 ), II. Attalos (M. Ö. 159 - 138), III. Attalos ( M.Ö.138-133 ), Aristonikos ( M.Ö.133-129 ).

Daha sonra kent Romalıların egemenliğine girmiştir. Roma İmparatorluğu doğu ve batı Roma diye ikiye ayrılıncaya kadar kent yaklaşık 530 yıl Roma egemenliğinde kalmıştır. Bu tarihten sonra, kent Bizans hakimiyetine girmiştir. 800 yıl Bizans egemenliğinde kalan kent, Selçukluların Malazgirt Savaşını kazanmasından sonra Türk kültürünün etkisine girmeye başlamıştır.

1300 yılında Anadolu Türk boylarından olan Menteş Beyliğinin donanma ile Rodos, Manisa ve Aydın bölgesini zaptetmesi ve Sasa Beyin komutasındaki kuvvetleriyle Bergama'yı alması ile Bergama Türk hakimiyetine geçmiştir. 1306'da Karesi Beyliği'ne geçen şehir 1357'de bu beylikten çıkan anlaşma üzerine hiç savaşmadan Osmanlı egemenliğine geçmiştir.

Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a yenilmesi şehrin Timur tarafından istilasına yol açmıştır. Fatih döneminde ekonomik ve sosyal güvenceye kavuşan Bergama, Kanuni Sultan Süleyman devrinde Türk, İslam yapıtları ile bambaşka çehreye bürünmüştür. 16.yy'da çıkan Anadolu isyanları Bergama'yı da etkilemiş ve 1700'lü yıllarda Araboğulları soyu Bergama'da hakim olmuş ve bu dönemde geyikli suyu şehre getirilmiş ve ilk İslam kütüphanesi yine bu devirde kurulmuştur.

Şehir daha sonra Karaosmanoğullarının yönetimine girmiş ve 19. yüzyılın ortalarına kadar bu böyle devam etmiştir. 1864 yılında şehir kaymakamlık olmuş, önce Balıkesir'e sonra Manisa'ya daha sonra İzmir'e bağlanmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde yörede Türkler, Rumlar, Yahudiler, Ermeniler yaşamaktaydı.

Şehrin ortasından akan çayın kaleye bakan tarafında Rumlar, çayın sağ ve sol kıyısında ise bir şerit halinde Yahudiler ve Ermeniler yerleşmişlerdi. 1899 yılındaki salnameye göre 23.590 nüfuslu Bergama'da 17.139 Türk, 3585 Rum, 281 Ermeni, 495 Yahudi ve 74 diğer azınlığın varlığı belirlenmiştir. Kurtuluş Savaşında çok kısa bir süre işgal edilen ilçemiz 14 Eylül 1922 tarihinde kurtulmuştur.

COĞRAFİ DURUM VE İKLİM

Bergama İlçesi Ege Bölgesinin kuzey batısında 37.07 kuzey, 27.12 güney enlemi arasında yer almakta olup, toplam yüzölçümü 1688 km2’dir. Kuzeyinde Madra Dağı, (en yüksek yeri Geyikli 1051 metre), güneyinde Yunt Dağı (en yüksek yeri Maya Tepesi 1344 metre), dağ silsileleri ile çevrili Bakırçay havzasında kurulmuştur. Bakırçay ovasının uzunluğu 45 km, genişliği 15 ile 20 km arasında değişmektedir. İlçe merkezinin rakımı 68 m olup, Akropol’deki yüksekliği 331 m’dir. İlçenin İzmir, Manisa, Balıkesir gibi merkezlere olan uzaklığı ortalama 100 km civarındadır. İlçenin yıllık sıcaklık ortalaması kışın 10.7º, yazın 26º ’dir. İlçemizde tipik Akdeniz iklimi hakim olup yıllık yağış ortalaması m2’ye 500 ile 600 kg civarındadır.

Alış

19 Kasim 2019, Salı

İş Prensiplerimiz
İlan Ver
Öneri ve Eleştiri Formu
   
Bergama
Bergama Parşömeni
Bergama Fotoğrafları 1
Bergama Fotoğrafları 2
Bergama Haritası

Atatürk' ün hayatı
Atatürk Bergama' da
Atatürk Fotoğrafları
BERGAMA 4 GÜNLÜK

Bergama

  Diğer iller için tıklayın...

 Türkiye’de yol durumu

 

  Ana Sayfa | Site İstatistikleri | Web Mail | Gayrimenkul Ekle posta@yalcinemlak.org
  Adres | Cumhuriyet Meydanı Doğancı Caddesi No :2 ( Belediye Dükkanları Yanı) 35700 Bergama - İzmir   Tel : 0 (232) 631 30 36   Fax : 0 (232) 632 65 58  Gsm : 0 (530) 781 73 91  -  0 (535) 855 92 33 Ne Mutlu Türküm Diyene